INFO  KONTAKTKonkurs na zagospodarownie zbiornika w Zaborowie na cele rekreacyjne


Celem projektu było wciągnięcie terenu zbiornika po byłej żwirowni w relację z zastanym otoczeniem. Stworzony wokół akwenu układ oparty został na zależnościach między przenikającymi się ścieżkami i strefami o charakterze rekreacyjnym, przyrodniczym, kulturowym i edukacyjnym.

Projekt systematyzuje:
ścieżki oraz dojścia i dojazdy - włączając teren wokół zbiornika w układ komunikacyjny okolicy
zieleń - poprzez likwidację podejrzanych krzaków i zarośli (poza obszarem lasu naturalnego), na rzecz kompozycji zieleni parkowej, wysokiej, otwierającej widoki.


UKŁAD (CONTINUUM) ŚCIEŻEK i STREF

Kompozycja zagospodarowania terenu została oparta na rysunku wzajemnie przenikających się ścieżek otaczających zbiornik wody. Ścieżki wyznaczają uporządkowane szlaki, o zróżnicowanej dynamice, wynikającej z charakteru miejsc kolejno odkrywanych w trakcie spaceru.

Ze względu na charakter i funkcję można wyróżnić cztery rodzaje ścieżek:

spacerowa - ścieżka piesza okalającą zbiornik, położona blisko wody jej kontekst pozwalać będzie na wolne tempo spaceru.
dynamiczna - ścieżka pieszo-rowerowa, najdłuższa, okalająca cały teren, szersza niż spacerowa, dzięki temu pozwoli na aktywności sportowe.
wodna - położona tuż nad wodą, z mostkiem przecinającym zbiornik
leśna - ukryta w lesie, wśród drzew

STREFOWANIE

Całość układu została podzielona na dwie strefy krajobrazowe:

brzeg rekreacyjny - aktywny
Obszar o doskonałej ekspozycji względem stron świata, zapewniającej światło słoneczne i widok na wodę przez cały dzień.
Został zaaranżowany w formie swobodnego, przejrzystego parku z pasem rekreacyjno-kulturowym po środku. W pasie przeplatają się aktywności na świeżym powietrzu takie jak place zabaw i ćwiczeń, plaża czy amfiteatr.

brzeg leśny – przyrodniczy
Brzeg zlokalizowany od strony południowo zachodniej, na którego terenie mieści się wysoki, zwarty las. Projekt pozostawia i eksponuje dziki i leśny charakter miejsca, uzupełniając niezagospodarowane obszary zielenią, o charakterze bardziej swobodnym.

BRZEG REKREACYJNY - AKTYWNY


Linię brzegową na obszarze rekreacyjnym zaprojektowano w taki sposób by zapewnić użytkownikowi stały kontakt z wodą. Brzeg będzie charakteryzował się łagodnym spadkiem w kierunku lustra wody oraz przejrzystością widoków. Zapewnia to odpowiednio zakomponowana zieleń wysoka i oczyszczenie terenu z zarośli.BRZEG LEŚNY - PRZYRODNICZY

W tej części założenia linia brzegowa pozostanie bardziej stroma i dzika, by stworzyć naturalną barierę utrudniającą człowiekowi dojście do wody. Wzdłuż brzegu pojawią się mokradła i trzciny, jako siedliska dla ptaków i ryb.Mark


Z dniem 24.04.2021 Pracownia Projektowa KPS.ARCHI zmienia formę działalności.
Aleksandra Kucka oraz Anna Pilawska-Sita działają niezależnie od siebie

Aktualne dane kontaktowe:
Aleksandra Kucka / aleksandra@kucka.pl / 607444684
Anna Pilawska-Sita / info@pilawska-sita.pl / 517983194
Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach naszych indywidualnych pracowni.