INFO  KONTAKTZagospodarowanie Placu Metziga
i Nowego Rynku w Lesznie


Obszar opracowania konkursowego stanowił część historycznego układu urbanistycznego miasta Leszna. Ideą projektu była próba stworzenia założenia, opartego na połączeniach trzech istniejących placów miejskich, jako zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Leszna, o zróżnicowanym charakterze: Rynek Główny - salon miejski, plac Jana Metziga - strefa wypoczynku i rekreacji, Nowy Rynek - usługi i handel.


Punktem wyjścia dla projektu była analiza osi widokowych i kierunków przejść pomiędzy placami, po to by uporządkować zastaną przestrzeń, uwypuklić to co w niej atrakcyjne, stworzyć impulsy do dalszego rozwoju i rewitalizacji tej części miasta.
Istotnym założeniem było wprowadzenie równowagi pomiędzy ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym, oraz stworzenie atrakcyjnych miejsc odpoczynku, aktywności i spędzania wolnego czasu. Kluczowymi zabiegami kształtowania przestrzeni stały się posadzka i zieleń.


Zagospodarownia terenu
NOWY RYNEK


Intencją projektu było zachowanie otwartej przestrzeni, jako miejsca organizacji targów i wydarzeń czasowych, oraz wzbogacenie jej o wartość dodaną, w postaci zielonego skweru rekreacyjnego, jako miejsca spotkań i spędzania czasu wolnego. Kompozycja placu wyznaczona jest przez oś widokową prowadzącą na wieżę kościoła Św. Krzyża. Diagonalna linia dzieli dynamicznie plac na dwie strefy o różnej wielkości :  płytę główną – funkcja właściwa placu; zielony skwer – funkcja wzbogacająca.
ALEJE KRASIŃSKIEGO

Projekt zakłada przedłużenie alei, tak by odzyskały właściwą im funkcję, bulwaru łączącego, najważniejsze przestrzenie starego miasta : Rynek, Plac Metizga, Nowy Rynek z położonym na południe od al. Jana Pawła II parkiem J.Hermanna.

Poszerzone chodniki wzdłuż zachodniej pierzei alei, zostały wzbogacone o dekoracyjną, niską zieleń i małą architekturę siedziskową, stanowiącą zaplecze dla przyszłych funkcji usługowo-gastronomicznych, które mogłyby powstać w uzupełnianej zabudowie pierzowej alei.
PLAC JANA METZIGA

Kompozycja placu opiera się na osi północ-południe, dzielącej plac na dwie przenikające się strefy o różnym charakterze :
·          aleję spacerową z zielenią wysoką wyłożoną posadzką kamienną prowadzącą z Rynku do parku, stanowiącą szlak komunikacyjny oraz ciągłość kompozycji zieleni miejskiej
·          ogród miejski z jasną posadzką żwirową, przystosowaną do przestrzeni parkowych, ze ścieżką wyznaczoną dominantą wieży kościoła Św. Krzyża.

Plac Jana Metziga - wnętrze wypełnione zielenią, które zachęca do spaceru i odpoczynku.  Zieleń zaprojektowana na placu rozgrywa się na dwóch poziomach, niskim i wysokim. Rezygnujemy z poziomu „średniego” po to by nie przesłaniać widoków osobom spacerującym, i nie dzielić wizualnie przestrzeni placu na mniejsze wnętrza. Uzyskujemy dzięki temu więcej światła dla kwiecistych klombów i poczucie obecności w naturze. Drzewa wysokie, nawiązując do linii wyznaczonej przez istniejący drzewostan, zostały rozstawione wzdłuż dłuższych boków ogrodu, pozostawiając środek wolny, dobrze nasłoneczniony, z wyeksponowanym widokiem na zabytkowy dąb Bolek.Nowy Rynek -  układ funkcjonalny pokrywa się z kompozycyjnym podziałem placu na dwie strefy : płyta główna i zielony skwer rekreacyjny. Płyta główna jest miejscem organizacji wydarzeń czasowych : koncertów, targowisk handlowych, jarmarków świątecznych. Może być jednak aktywna również poza wydarzeniami zorganizowanymi. Posadzka została uatrakcyjniona przez wprowadzenie oświetlenia i dynamicznych wodotrysków, służących jako miejsce biegania dla dzieci, zabaw wodnych, a zimą miejsce do wydeptywania rysunków na śniegu, jak na Placu Flagey w Brukseli.Mark


Z dniem 24.04.2021 Pracownia Projektowa KPS.ARCHI zmienia formę działalności.
Aleksandra Kucka oraz Anna Pilawska-Sita działają niezależnie od siebie

Aktualne dane kontaktowe:
Aleksandra Kucka / aleksandra@kucka.pl / 607444684
Anna Pilawska-Sita / info@pilawska-sita.pl / 517983194
Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach naszych indywidualnych pracowni.