INFO  KONTAKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA


Zajmujemy się projektowaniem architektury i przestrzeni publicznej oraz wnętrz i wystaw. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj projektu, analizujemy charakter miejsca i na tej podstawie planujemy naszą propozycję. Przy pracy z klientem prywatnym skupiamy się na indywidualnych potrzebach i unikatowych rozwiązaniach funkcjonalnych i materiałowych. Przy projektach publicznych celem jest uporządkowanie przestrzeni z podkreśleniem wątku krajobrazowego. Szczególnie ciekawe są dla nas sytuacje, w których za pomocą języka architektury odpowiadamy na potrzeby z zakresu dziedzin nauki i sztuki

Współpracowałyśmy w zespole Studia ADS przy projektach związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej.  W konkursie na przebudowę ul. Św. Marcin w Poznaniu (praca uzyskała I miejsce, jest obecnie w realizacji) oraz przy projekcie uporządkowania przestrzeni na terenie starego Dworca PKS w Poznaniu.
Od 2016 roku wspieramy projektowo i aranżacyjnie Fundację PIX.HOUSE, która zajmuje się fotografią dokumentalną.ALEKSANDRA KUCKA


mgr inż. architekt, architecte DPLG
Członek Izby Architektów RP (nr WP-0713)


absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej oraz École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium w École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg.


Praktykę zawodową zdobywała w biurach Architecture Studio oraz Reichen et Robert w Paryżu. Przez 12 lat pracowała w poznańskiej pracowni architektonicznej Studio ADS, m.in. przy projekcie Muzeum Art Stations Poznań we współpracy z Tadao Ando Architect and Associates, Galerii MM oraz rewaloryzacji ulicy Św. Marcin w centrum Poznania.

Od 2009 r. jest członkiem Izby Architektów RP.ANNA PILAWSKA-SITA


mgr inż. architekt
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich


dyplom Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2016. Laureatka Konkursu im. Marii Dokowicz, wyróżniona przez SARP w konkursie na Dyplom Roku 2017.


Pracowała m.in. w Latz+Partner - biurze architektury krajobrazu w Niemczech; Vo Trong Nghia - pracowni zielonej architektury w Wietnamie; Abalimi Bezekhaya - organizacji zajmującej się rewitalizacją terenów zdegradowanych w Republice Południowej Afryki; Studio ADS - pracowni architektury w Poznaniu i EV Architects. Interesuje się tematyką zielonej architektury i wpływu przyrody istniejącej i introdukowanej na obszary zurbanizowane.

Z dniem 24.04.2021 Pracownia Projektowa KPS.ARCHI zmienia formę działalności.
Aleksandra Kucka oraz Anna Pilawska-Sita działają niezależnie od siebie

Aktualne dane kontaktowe:
Aleksandra Kucka / aleksandra@kucka.pl / 607444684
Anna Pilawska-Sita / info@pilawska-sita.pl / 517983194
Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach naszych indywidualnych pracowni.